var lang = 'EN';
TÜRKÇE - ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ
( ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ )
1 - Fatiha
Bismillahirrahmanirrahim
        
Mekke'de inmiştir. 7 ayettir
1. Bismillahirrahmanirrahim
2. Hamd o alemlerin Rabbi,
3. O Rahman, Rahim,
4. O din gününün maliki Allah'ın!
5. -Sade Sana ederiz kulluğu, ibadeti; sade Senden dileriz yardımı, inayeti Yarab!
6. Hidayet eyle bizi doğru yola!
7. O kendilerine nimet verdiğin mesutların yoluna! Ne o gazap olunanların ne de sapkınların!