var lang = 'EN';
(POLISH.) QURAN .
109 - Al-Kaafýruun
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego*!
        
1. Powiedz: "O wy - niewierni!
2. Ja nie czcze tego, co wy czcicie,
3. ani wy nie jestescie czcicielami tego, Co ja czcze.
4. Ja nie jestem czcicielem tego, co wy czcicie,
5. ani wy nie jestescie czcicielami- tego, co ja czcze.
6. Wy macie wasza religie, a ja mam moja religie."